Lapkričio 9 d. įvyko Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacijos narių susirinkimas. Aptarėme svarbius klausimus, planavome kitu metų renginius, numatėme tolesnės veiklos gaires. Buvo priimti nauji nariai: Zita Dargvilienė, Natalija Domarkienė, Stasys Navickas, Jurgita Juozapaitienė ir Jūratė Derkintienė. Labai džiaugiamės, kad garbės nariu tapo gerbiamas profesorius Stasys Juknevičius.

Profesorius S. Juknevičius skaitė įdomią paskaitą apie veislinius paukščius, jų kiekio pokyčius begant metams, genetiką, ligų profilaktiką.

Linksmoji dalis su šokiais ir dainomis tęsėsi iki ryto. Ačiū visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo, ačiū visiems dalyviams už puikią nuotaiką, įsimintinas vaišes, džiugias akimirkas, nepakartojamą bendrystės jausmą.