Šių metų sausio 21 d. 16 val. Aleksandro Stulginskio universiteto parodų paviljone (kur vyks ir paroda) skelbiamas visuotinis Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacijos susirinkimas. Narių dalyvavimas būtinas. Susirinkimo metu aptarsime praeitų metų veiklą, numatysime veiklos gaires ateinantiems metams, rinksime vadovą bei valdybos narį, aptarsime einamuosius klausimus.